به قسمت سریال هاي برتر IMDB خوش آمديد.

    با عضويت در بخش کاربران VIP، شما مي توانيد علاوه بر دانلود فيلم‌ها، سريال‌ها و نرم‌افزارهايي که در صفحهء اصلي سايت قرار داده مي شود، با ارائهء موارد درخواستي خود، آنها را نيز به صورت لينک مستقيم دريافت کنيد.

     شما مي‌توانيد از طريق کارت بانکي خود (عضو شتاب) بلافاصله بعد از پرداخت، دسترسي خود را به فايل‌ها برقرار کنيد. براي ثبت‌نام به اين قسمت مراجعه نماييد.

Comic Book Men


Season 1


[172 MB] comic.book.men.s01e01.720p.hdtv.x264-orenji-BWBP.mkv
[172 MB] comic.book.men.s01e02.720p.hdtv.x264-orenji-BWBP.mkv
[172 MB] comic.book.men.s01e03.720p.hdtv.x264-orenji-BWBP.mkv
[172 MB] comic.book.men.s01e04.720p.hdtv.x264-orenji-BWBP.mkv
[172 MB] comic.book.men.s01e05.720p.hdtv.x264-orenji-BWBP.mkv
[172 MB] comic.book.men.s01e06.720p.hdtv.x264-orenji-BWBP.mkv

Season 2


[82 MB] Comic.Book.Men.S02E01.Stash.Bashes.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-SMODOMiTE-BWBP.mkv
[82 MB] Comic.Book.Men.S02E02.My.Big.Fat.Geek.Wedding.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-SMODOMiTE-BWBP.mkv
[83 MB] Comic.Book.Men.S02E03.Ghostbusting.at.the.Stash.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-SMODOMiTE-BWBP.mkv
[82 MB] Comic.Book.Men.S02E04.Ming.in.Charge.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-SMODOMiTE-BWBP.mkv
[83 MB] Comic.Book.Men.S02E05.The.Sidewalk.Stash.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-SMODOMiTE-BWBP.mkv
[83 MB] Comic.Book.Men.S02E06.The.Running.Dead.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-SMODOMiTE-BWBP.mkv
[83 MB] Comic.Book.Men.S02E07.Tough.Shit.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-SMODOMiTE-BWBP.mkv
[82 MB] Comic.Book.Men.S02E08.Stan.the.Man.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-SMODOMiTE-BWBP.mkv
[82 MB] Comic.Book.Men.S02E09.The.Clash.At.The.Stash.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-SMODOMiTE-BWBP.mkv
[85 MB] Comic.Book.Men.S02E10.Super.Hoagie.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-SMODOMiTE-BWBP.mkv
[82 MB] Comic.Book.Men.S02E11.Stash-teroids.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-SMODOMiTE-BWBP.mkv
[82 MB] Comic.Book.Men.S02E12.Con.Men.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-SMODOMiTE-BWBP.mkv
[82 MB] Comic.Book.Men.S02E13.Stash.Wars.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-SMODOMiTE-BWBP.mkv
[85 MB] Comic.Book.Men.S02E14.Cryptozoic.Men.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-SMODOMiTE-BWBP.mkv
[85 MB] Comic.Book.Men.S02E15.Comic.Charades.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-SMODOMiTE-BWBP.mkv
[82 MB] Comic.Book.Men.S02E16.Giant-Sized.Anniversary.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-SMODOMiTE-BWBP.mkv

Season 3


[85 MB] Comic.Book.Men.S03E01.The.Incredible.Bulk.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-SMODOMiTE-BWBP.mkv
[84 MB] comic.book.men.s03e02.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[84 MB] comic.book.men.s03e03.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[84 MB] comic.book.men.s03e04.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[84 MB] comic.book.men.s03e05.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[84 MB] comic.book.men.s03e06.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[84 MB] Comic.Book.Men.S03E07.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[85 MB] Comic.Book.Men.S03E08.Cryptozoic.Launch.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-SMODOMiTE-BWBP.mkv
[84 MB] Comic.Book.Men.S03E09.Supermans.75th.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-SMODOMiTE-BWBP.mkv
[85 MB] Comic.Book.Men.S03E10.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[84 MB] Comic.Book.Men.S03E11.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[84 MB] Comic.Book.Men.S03E12.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[84 MB] Comic.Book.Men.S03E13.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[84 MB] Comic.Book.Men.S03E14.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[84 MB] Comic.Book.Men.S03E15.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[84 MB] Comic.Book.Men.S03E16.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv

Season 4


[84 MB] comic.book.men.s04e01.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[84 MB] Comic.Book.Men.S04E02.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[84 MB] Comic.Book.Men.S04E03.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[84 MB] Comic.Book.Men.S04E04.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[84 MB] Comic.Book.Men.S04E05.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[84 MB] comic.book.men.s04e06.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[84 MB] Comic.Book.Men.S04E07.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[84 MB] Comic.Book.Men.S04E08.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[84 MB] Comic.Book.Men.S04E09.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[84 MB] Comic.Book.Men.S04E10.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[84 MB] Comic.Book.Men.S04E11.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[84 MB] Comic.Book.Men.S04E12.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[84 MB] Comic.Book.Men.S04E13.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[84 MB] Comic.Book.Men.S04E14.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[84 MB] Comic.Book.Men.S04E15.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[84 MB] Comic.Book.Men.S04E16.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv

Season 5


[84 MB] Comic.Book.Men.S05E02.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[84 MB] Comic.Book.Men.S05E03.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[84 MB] Comic.Book.Men.S05E04.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[84 MB] Comic.Book.Men.S05E05.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[84 MB] Comic.Book.Men.S05E06.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[84 MB] Comic.Book.Men.S05E07.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[84 MB] Comic.Book.Men.S05E08.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[84 MB] Comic.Book.Men.S05E09.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[84 MB] Comic.Book.Men.S05E10.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[84 MB] comic.book.men.s05e11.720p.hdtv.x264-bajskorv-BWBP.mkv
[84 MB] Comic.Book.Men.S05E13.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv

Season 6


[84 MB] comic.book.men.s06e01.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[84 MB] comic.book.men.s06e02.720p.hdtv.x264-first-BWBP.mkv
[84 MB] comic.book.men.s06e02.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[84 MB] comic.book.men.s06e03.720p.hdtv.x264-first-BWBP.mkv
[84 MB] comic.book.men.s06e03.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[84 MB] comic.book.men.s06e04.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[84 MB] comic.book.men.s06e05.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[84 MB] comic.book.men.s06e06.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[84 MB] comic.book.men.s06e07.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[84 MB] comic.book.men.s06e08.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[84 MB] comic.book.men.s06e09.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[84 MB] Comic.Book.Men.S06E10.720p.HDTV.x264-aAF-BWBP.mkv
[84 MB] Comic.Book.Men.S06E11.Return.of.the.Mewes.720p.HDTV.x264-CRiMSON-BWBP.mkv
[84 MB] comic.book.men.s06e12.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[84 MB] comic.book.men.s06e13.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[84 MB] comic.book.men.s06e14.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[84 MB] comic.book.men.s06e15.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[84 MB] comic.book.men.s06e16.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv

Season 7


[84 MB] comic.book.men.s07e01.720p-yestv-BWBP.mkv
[84 MB] comic.book.men.s07e02.720p-yestv-BWBP.mkv
[84 MB] comic.book.men.s07e03.720p-yestv-BWBP.mkv
[84 MB] comic.book.men.s07e04.720p-yestv-BWBP.mkv
[85 MB] comic.book.men.s07e05.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[85 MB] Comic.Book.Men.S07E06.720p.WEB.h264-TBS-BWBP.mkv
[85 MB] comic.book.men.s07e07.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[84 MB] comic.book.men.s07e08.720p-yestv-BWBP.mkv
[85 MB] comic.book.men.s07e08.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[84 MB] comic.book.men.s07e09.720p-yestv-BWBP.mkv
[85 MB] comic.book.men.s07e09.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[84 MB] comic.book.men.s07e10.720p-yestv-BWBP.mkv
[85 MB] comic.book.men.s07e10.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[84 MB] comic.book.men.s07e11.720p-yestv-BWBP.mkv
[85 MB] comic.book.men.s07e11.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[84 MB] comic.book.men.s07e12.720p-yestv-BWBP.mkv
[85 MB] comic.book.men.s07e12.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[84 MB] comic.book.men.s07e13.720p-yestv-BWBP.mkv
[85 MB] comic.book.men.s07e13.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv