به قسمت سریال هاي برتر IMDB خوش آمديد.

    با عضويت در بخش کاربران VIP، شما مي توانيد علاوه بر دانلود فيلم‌ها، سريال‌ها و نرم‌افزارهايي که در صفحهء اصلي سايت قرار داده مي شود، با ارائهء موارد درخواستي خود، آنها را نيز به صورت لينک مستقيم دريافت کنيد.

     شما مي‌توانيد از طريق کارت بانکي خود (عضو شتاب) بلافاصله بعد از پرداخت، دسترسي خود را به فايل‌ها برقرار کنيد. براي ثبت‌نام به اين قسمت مراجعه نماييد.

Face Off


Season 01


[175 MB] face.off.s01e01.720p.hdtv.x264-orenji-BWBP.mkv
[175 MB] face.off.s01e02.720p.hdtv.x264-orenji-BWBP.mkv
[175 MB] face.off.s01e03.720p.hdtv.x264-orenji-BWBP.mkv
[175 MB] face.off.s01e04.720p.hdtv.x264-orenji-BWBP.mkv
[175 MB] face.off.s01e05.720p.hdtv.x264-orenji-BWBP.mkv
[175 MB] face.off.s01e06.720p.hdtv.x264-orenji-BWBP.mkv
[175 MB] face.off.s01e07.720p.hdtv.x264-orenji-BWBP.mkv
[174 MB] face.off.s01e08.720p.hdtv.x264-orenji-BWBP.mkv

Season 02


[215 MB] Face.Off.S02E01.Return.to.Oz.720p.WEB.h.264-NOGRP-BWBP.mkv
[173 MB] Face.Off.S02E02.Water.World.HDTV.XviD-CRiMSON-BWBP.mkv
[173 MB] Face.Off.S02E03.Rock.Your.Body.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[171 MB] Face.Off.S02E04.Night.Terrors.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S02E05.Dangeous.Beauty.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[171 MB] Face.Off.S02E06.Triple.Threat.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[173 MB] face.off.s02e07.alien.interpreters.720p.hdtv.x264.dhd-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S02E08.Burtonesque.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[171 MB] Face.Off.S02E09.Dinoplasty.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[171 MB] Face.Off.S02E10.The.Ultimate.Spotlight.Challenge.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv

Season 03


[259 MB] Face.Off.S03E01.A.Force.To.Be.Reckoned.With.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[170 MB] Face.Off.S03E02.720p.HDTV.x264-BAJSKORV-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S03E03.Year.Of.The.Dragon.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S03E04.Alice.In.Zombieland.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[170 MB] Face.Off.S03E05.Supermobile.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S03E06.Dishonorable.Proportions.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S03E07.Monster.Twist.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S03E08.Whos.The.New.Who.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S03E09.Junkyard.Cyborg.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S03E10.Scene.of.the.Crime.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S03E11.Immortal.Enemies.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S03E12.Live.Finale.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv

Season 04


[259 MB] Face.Off.S04E01.Make.It.Reign.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S04E02.Heroic.Proportions.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[170 MB] Face.Off.S04E03.When.Hell.Freezes.Over.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[169 MB] Face.Off.S04E04.Eye.Candy.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[170 MB] Face.Off.S04E05.Two.Heads.Are.Better.Than.One.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S04E06.Bugging.Out.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[171 MB] Face.Off.S04E07.Howl.At.The.Moon.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S04E08.Its.Better.In.The.Dark.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S04E09.Mummy.Mayhem.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S04E10.Alien.Apocalypse.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S04E11.Living.The.Dream.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv

Season 05


[345 MB] Face.Off.S05.Special.The.Vets.Strike.Back.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[259 MB] Face.Off.S05E01.Going.for.Gold.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] face.off.s05e02.720p.hdtv.x264-innocence-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S05E03.Gettin.Goosed.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S05E04.Subterranean.Terror.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S05E05.Mother.Earth.Goddess.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S05E06.Trick.Or.Treat.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S05E07.Living.Art.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S05E08.Cosmic.Circus.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S05E09.Mortal.Sins.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S05E09.Mortal.Sins.WS.DSR.x264-NY2-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S05E10.The.Laughing.Dead.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S05E11.Dark.Magic.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S05E12.Flights.of.Fantasy.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S05E13.Swan.Song.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S05E14.Top.20.Countdown.Judges.Favorites.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv

Season 06


[172 MB] Face.Off.S06E01.Se...xy.Beasts.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S06E02.Cosmic.Conspiracy.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S06E03.Dragons.Breath.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S06E04.Guitar.Gods.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S06E05.In.the.Shadows.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S06E06.Cryptic.Creatures.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S06E07.Open.Sesame.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S06E08.Ego.Trip.Abroad.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S06E09.Mad.Science.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S06E10.What.a.Dahl.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S06E11.Freaks.of.Nature.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S06E12.Industrial.Revolution.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S06E13.Bloodsuckers.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S06E14.Cry.Wolf.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S06E15.Heavenly.Bodies.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv

Season 07


[172 MB] Face.Off.S07E01.Life.and.Death.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S07E02.American.Gangster.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S07E03.Ancient.Aliens.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S07E04.Twisted.Trees.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S07E05.Animal.Attraction.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S07E06.Wizard.of.Wonderland.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S07E07.Judge.Match.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S07E08.Killer.Instinct.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S07E09.Serpent.Soldiers.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S07E10.Scared.Silly.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S07E11.Teachers.Pets.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S07E12.Off.With.Their.Heads.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S07E13.Beautiful.Disaster.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S07E14.Creature.Carnage.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S07E15.One.Knight.Only.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv

Season 08


[172 MB] Face.Off.S08E01.Return.of.the.Champions.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S08E02.Monkey.Business.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S08E03.Let.the.Games.Begin.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S08E04.Royal.Flush.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S08E05.Sounding.Off.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S08E06.Troll.Bridge.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S08E07.Queen.Bees.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S08E08.Dressed.to.Kill.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S08E09.Miss.Intergalactic.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S08E10.Super.Selfies.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S08E11.Imaginary.Friends.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S08E12.Deadly.Dolls.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S08E13.Full.Steam.Ahead.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S08E14.The.Dream.Team.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv

Season 09


[172 MB] Face.Off.S09E01.Intergalactic.Zoo.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S09E02.Siren.Song.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S09E03.Surprise.of.the.Century.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S09E04.Frightful.Fiction.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S09E05.The.Gatekeepers.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S09E06.Extraterrestrial.Enterprise.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S09E07.All.That.Glitters.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S09E08.The.Gauntlet.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S09E09.Judgement.Day.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S09E10.Freak.Show.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S09E11.Beyond.the.Expanse.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S09E12.Death.Becomes.Them.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S09E13.Movie.Magic.Part.1.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S09E14.Movie.Magic.Part.2.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv

Season 10


[172 MB] Face.Off.S10E01.Wanted.Dead.or.Alive.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S10E02.Childs.Play.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[173 MB] Face.Off.S10E03.Lost.Languages.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S10E04.Covert.Characters.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S10E05.Foreign.Bodies.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S10E06.Deaths.Doorstep.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[173 MB] Face.Off.S10E07.The.Gauntlet.II.720p.SYFY.WEBRip.AAC2.0.x264-BTW-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S10E08.Smoke.and.Mirrors.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S10E09.Bottled.Up.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S10E10.Keep.One.Eye.Open.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S10E11.The.Art.of.Warcraft.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S10E12.Skull.Island-Reign.of.Kong.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S10E13.Sinister.Showdown.Part.1.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[173 MB] Face.Off.S10E14.Sinister.Showdown.Part.2.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv

Season 11


[173 MB] Face.Off.S11E01.Abstract.Aliens.720p.HDTV.x264-CRiMSON-BWBP.mkv
[171 MB] Face.Off.S11E02.The.Devil.Is.in.the.Details.720p.HDTV.x264-CRiMSON-BWBP.mkv
[173 MB] face.off.s11e03.720p.web.x264-heat-BWBP.mkv
[173 MB] face.off.s11e04.720p.web.x264-heat-BWBP.mkv
[173 MB] face.off.s11e05.720p.web.x264-heat-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S11E06.Wasteland.Warriors.720p.HDTV.x264-CRiMSON-BWBP.mkv
[173 MB] face.off.s11e07.720p.web.x264-heat-BWBP.mkv
[173 MB] face.off.s11e08.720p.web.x264-heat-BWBP.mkv
[171 MB] Face.Off.S11E09.Frightening.Families.720p.HDTV.x264-CRiMSON-BWBP.mkv
[173 MB] face.off.s11e10.720p.web.x264-webster-BWBP.mkv
[173 MB] Face.Off.S11E11.Intergalactic.Congress.720p.SYFY.WEBRip.AAC2.0.x264-BTW-BWBP.mkv
[170 MB] Face.Off.S11E12.Tiki.Twist.720p.HDTV.x264-CRiMSON-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S11E13.Gargoyle.Guardians.720p.HDTV.x264-CRiMSON-BWBP.mkv
[173 MB] face.off.s11e14.720p.web.x264-webster-BWBP.mkv

Season 12


[173 MB] Face.Off.S12E01.720p.HDTV.x264-aAF-BWBP.mkv
[171 MB] Face.Off.S12E02.Hive.Mind.720p.HDTV.x264-CRiMSON-BWBP.mkv
[173 MB] face.off.s12e03.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S12E04.720p.HDTV.x264-aAF-BWBP.mkv
[170 MB] Face.Off.S12E05.String.Theory.720p.HDTV.x264-CRiMSON-BWBP.mkv
[170 MB] Face.Off.S12E06.Possessed.Possessions.720p.HDTV.x264-CRiMSON-BWBP.mkv
[174 MB] face.off.s12e06.repack.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[170 MB] Face.Off.S12E07.Feral.Fungi.720p.HDTV.x264-CRiMSON-BWBP.mkv
[170 MB] Face.Off.S12E08.Amusing.Aliens.720p.HDTV.x264-CRiMSON-BWBP.mkv
[172 MB] Face.Off.S12E09.Journey.Into.Fear.Part.1.720p.HDTV.x264-CRiMSON-BWBP.mkv
[174 MB] face.off.s12e10.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv

Season 13


[171 MB] Face.Off.S13E01.Face.Your.Fears.720p.HDTV.x264-CRiMSON-BWBP.mkv
[171 MB] Face.Off.S13E02.Moonlight.Monsters.720p.HDTV.x264-CRiMSON-BWBP.mkv
[174 MB] face.off.s13e03.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[171 MB] Face.Off.S13E03.Aztec.Aliens.720p.HDTV.x264-CRiMSON-BWBP.mkv
[174 MB] face.off.s13e04.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[171 MB] Face.Off.S13E05.Death.Dealers.720p.HDTV.X264-CRiMSON-BWBP.mkv
[174 MB] face.off.s13e06.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[174 MB] face.off.s13e07.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[173 MB] face.off.s13e08.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[171 MB] Face.Off.S13E09.720p.HDTV.x264-CRiMSON-BWBP.mkv
[174 MB] face.off.s13e09.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[173 MB] Face.Off.S13E10.Through.the.Looking.Glass.Part.2.720p.HDTV.x264-CRiMSON-BWBP.mkv