به قسمت سریال هاي برتر IMDB خوش آمديد.

    با عضويت در بخش کاربران VIP، شما مي توانيد علاوه بر دانلود فيلم‌ها، سريال‌ها و نرم‌افزارهايي که در صفحهء اصلي سايت قرار داده مي شود، با ارائهء موارد درخواستي خود، آنها را نيز به صورت لينک مستقيم دريافت کنيد.

     شما مي‌توانيد از طريق کارت بانکي خود (عضو شتاب) بلافاصله بعد از پرداخت، دسترسي خود را به فايل‌ها برقرار کنيد. براي ثبت‌نام به اين قسمت مراجعه نماييد.

تبدیل لینک دانلود به FTP

Fresh Off The Boat

7.8 / 10Subtitle


Season 1


[86 MB] Fresh.Off.the.Boat.S01E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[83 MB] Fresh.Off.the.Boat.S01E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[86 MB] Fresh.Off.the.Boat.S01E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[86 MB] Fresh.Off.the.Boat.S01E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[86 MB] Fresh.Off.the.Boat.S01E05.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[85 MB] Fresh.Off.the.Boat.S01E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[85 MB] Fresh.Off.the.Boat.S01E07.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[86 MB] Fresh.Off.the.Boat.S01E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[86 MB] Fresh.Off.the.Boat.S01E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[86 MB] Fresh.Off.the.Boat.S01E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[86 MB] Fresh.Off.the.Boat.S01E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[86 MB] Fresh.Off.the.Boat.S01E12.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[86 MB] Fresh.Off.the.Boat.S01E13.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv

Season 2


[86 MB] Fresh.Off.the.Boat.S02E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[84 MB] Fresh.Off.the.Boat.S02E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[84 MB] Fresh.Off.the.Boat.S02E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[84 MB] Fresh.Off.the.Boat.S02E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[84 MB] Fresh.Off.the.Boat.S02E05.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[84 MB] Fresh.Off.the.Boat.S02E06.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[85 MB] Fresh.Off.the.Boat.S02E07.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[84 MB] Fresh.Off.the.Boat.S02E08.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[84 MB] Fresh.Off.the.Boat.S02E09.720p.HDTV.x264-0SEC-BWBP.mkv
[84 MB] Fresh.Off.the.Boat.S02E10.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[84 MB] Fresh.Off.the.Boat.S02E11.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] Fresh.Off.the.Boat.S02E12.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] Fresh.Off.the.Boat.S02E13.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] Fresh.Off.the.Boat.S02E14.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] Fresh.Off.the.Boat.S02E15.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] Fresh.Off.the.Boat.S02E16.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] Fresh.Off.the.Boat.S02E17.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[84 MB] Fresh.Off.the.Boat.S02E18.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[84 MB] Fresh.Off.the.Boat.S02E19.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[84 MB] Fresh.Off.the.Boat.S02E20.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] Fresh.Off.the.Boat.S02E21.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] Fresh.Off.the.Boat.S02E22.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[84 MB] Fresh.Off.the.Boat.S02E23.INTERNAL.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[84 MB] Fresh.Off.the.Boat.S02E24.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv

Season 3


[86 MB] Fresh.Off.the.Boat.S03E01.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] Fresh.Off.the.Boat.S03E02.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[84 MB] Fresh.Off.the.Boat.S03E03.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[82 MB] Fresh.Off.the.Boat.S03E04.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] Fresh.Off.the.Boat.S03E05.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[84 MB] Fresh.Off.the.Boat.S03E06.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[84 MB] Fresh.Off.the.Boat.S03E07.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] Fresh.Off.the.Boat.S03E08.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] Fresh.Off.the.Boat.S03E09.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] Fresh.Off.the.Boat.S03E10.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[84 MB] Fresh.Off.the.Boat.S03E11.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[84 MB] Fresh.Off.the.Boat.S03E12.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[84 MB] Fresh.Off.the.Boat.S03E13.720p.HDTV.x264-SVA-BWBP.mkv
[84 MB] Fresh.Off.the.Boat.S03E14.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] Fresh.Off.the.Boat.S03E14.PROPER.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[84 MB] Fresh.Off.the.Boat.S03E15.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] Fresh.Off.the.Boat.S03E16.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] Fresh.Off.the.Boat.S03E17.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] Fresh.Off.the.Boat.S03E18.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[83 MB] Fresh.Off.the.Boat.S03E19.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[84 MB] Fresh.Off.the.Boat.S03E19.REPACK.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] Fresh.Off.the.Boat.S03E20.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[84 MB] Fresh.Off.the.Boat.S03E21.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[82 MB] Fresh.Off.the.Boat.S03E22.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] Fresh.Off.the.Boat.S03E23.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv

Season 4


[86 MB] Fresh.Off.the.Boat.S04E01.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[85 MB] Fresh.Off.the.Boat.S04E02.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[86 MB] fresh.off.the.boat.s04e02.720p.repack.hdtv.x264-avs-BWBP.mkv
[86 MB] Fresh.Off.the.Boat.S04E03.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[86 MB] Fresh.Off.the.Boat.S04E04.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[86 MB] Fresh.Off.the.Boat.S04E05.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] Fresh.Off.the.Boat.S04E06.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[86 MB] Fresh.Off.the.Boat.S04E07.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[86 MB] Fresh.Off.the.Boat.S04E08.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[86 MB] Fresh.Off.the.Boat.S04E09.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[86 MB] Fresh.Off.the.Boat.S04E10.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[86 MB] Fresh.Off.the.Boat.S04E11.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[86 MB] Fresh.Off.the.Boat.S04E12.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[86 MB] Fresh.Off.the.Boat.S04E13.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv